• کرج - خیابان درختی، بلوار حدادی، بلوار مصطفی خمینی، جنب کافه لیان، باشگاه جعبه رنگی
منقضی شده