70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

کیف و کفش سانتال

کیف و کفش چرمینه

کیف و کفش سانتال

  • زاهدان - خیابان شهید مصطفی خمینی، تقاطع شهید بهشتی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

کیف و کفش چرمینه

  • زاهدان - خیابان شریعتی ،جنب کفش سن سون
  • زاهدان - خیابان امیرالمومنین ،نرسیده به خیابان مصطفی خمینی ،کیف و کفش چرمینه
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
کیف و کفش سانتال کیف و کفش سانتال
کیف و کفش چرمینه کیف و کفش چرمینه