70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه پوشاک گل سرخ

تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا

بلوار معلم

پوشاک زینو

فروشگاه پوشاک گل سرخ

  • مشهد - خیابان امام خمینی ،مقابل امام خمینی 18
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

پوشاک زینو

  • مشهد - بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز عباسی، انتها پاساژ یاس، پلاک 18
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
فروشگاه پوشاک گل سرخ فروشگاه پوشاک گل سرخ
تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا
پوشاک زینو پوشاک زینو